API

API pozwala na łatwe wykorzystanie funkcjonalności wtyczki Invo z poziomu dowolnej innej wtyczki lub z poziomu funkcji motywu.

Gdy wtyczka Invo jest włączona, dostępna jest globalna funkcja w9invo() za pomocą której otrzymujemy dostęp do API.

Dostępne funkcje podstawowe:

w9invo()->issue($invoice, $items = null)

Tworzy nową fakturę w systemie i zwraca jej ID.

w9invo()->path($action = null, $params = null)

Zwraca URL konkretnej akcji modułu Invo.

Przykład:

w9invo()->path('Invoices:show', array('id' => $invoid))

zwraca URL wyświetlający widok faktury o zadanym id.

w9invo()->findCustom($type, $id)

Znajduje ID faktury na podstawie customtype i customid zdefiniowanym przy tworzeniu faktury. Użyteczne w przypadku powiązania faktury z innymi obiektami (np. zamówieniami).

w9invo()->getInvoiceHash($id)

Zwraca bezpieczny i unikalny identyfikator faktury, wykorzystywany przy udostępnianiu faktury.

w9invo()->getInvoiceLink($id)

Zwraca publiczny URL udostępnienia faktury.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt