Fakturowanie

Widok listy faktur

Wybierając Invo -> Faktury uzyskujesz dostęp do listy faktur.

Lista faktur

Faktury podzielone są na określone statusy, pozwalające łatwo określić, na jakim etapie znajduje się płatność za fakturę.

Statusy można zmieniać jednocześnie dla wielu faktur korzystając z funkcji masowe działania.

Masowe działania

Tworzenie faktury

Aby utworzyć nową fakturę wybierz Invo -> Faktury i kliknij Nowa faktura.

Nowa faktura będzie miała automatycznie utworzony numer (zgodnie z konfiguracją numeracji). Zaznaczając opcję „Określ ręcznie” możesz wprowadzić własny numer.

Nowa faktura

Pole Opis jest polem wykorzystywanym na fakturze. Pole Uwagi jest polem prywatnym, które można wykorzystać na dodatkowe wewnętrzne uwagi związane z fakturą.

Edycja faktury

Edycja faktury pozwala na dowolną zmianę jej elementów lub na zmianę statusu bądź uwag.

Każdorazowa edycja dowolnego elementu faktury (poza statusem oraz uwagami) powoduje zmianę bezpiecznego identyfikatora służącego do udostępniania faktury. Oznacza to, że w przypadku wcześniejszego udostępnienia faktury, jej link będzie nieaktualny i należy ponownie udostępnić fakturę.

Drukowanie faktury

Otwierając podgląd faktury mamy możliwość wydrukowania jej bezpośrednio z poziomu przeglądarki lub wydruk do pliku PDF.

Drukowanie faktury

Opcja druku do pliku PDF pozwala na pobranie pliku PDF z fakturą, który można zarówno wydrukować jak i wysłać samodzielnie mailem jako załącznik.

Wysyłanie faktury

Opcja wysyłania faktury pozwala na szybkie wysłanie faktury do klienta.

Wysyłanie faktury

Przed wysłaniem faktury możemy zmienić adresata wiadomości e-mail, jej tytuł lub treść samej wiadomości. Zmiana domyślnej treści wiadomości dostępna jest z poziomu edytora szablonów.

Przy wysyłce możesz określić, czy oraz jakim formacie załączyć fakturę do wiadomości. Jeśli skonfigurowane zostało udostępnianie faktur online, w wiadomości pojawi się również link do faktury.