Konfiguracja

Wtyczkę Invo konfigurujemy bezpośrednio z panelu wordpress’a, wybierając z lewego menu „Invo -> Ustawienia”.

Konfiguracja podzielona jest na cztery sekcje: ustawienia modułu, ustawienia faktur, format numeracji i zaawansowane.

Ustawienia modułu

Konfiguracja podstawowa

Waluta – określa domyśłną walutę wykorzystywaną przy Tworzeniu faktur.

Udostępnianie faktur online

Strona modułu – jest to strona publiczna, na której będą wyświetlane udostępnione użytkownikowi faktury oraz dodatkowe opcje (np. płatności za faktury). Aby funkcje udostępniania mogły działać ta strona musi być zdefiniowana.

Strona modułu

Jeżeli nie posiadasz jeszcze strony modułu: pozostaw tę opcję w pozycji nieokreślonej „– Wybierz –”, zaznacz opcję „LUB dodaj nową stronę o tytule: ” i kliknij zapisz zmiany. Invo doda nową stronę dla Ciebie i ustawi ją jako stronę modułu.

Udostepniaj fakturę w HTML – umożliwia użytkownikowi pobranie lub bezpośrednie wydrukowanie faktury w formacie HTML

Udostepniaj fakturę w PDF – umożliwia użytkownikowi pobranie lub wydrukowanie faktury w formacie PDF

Otrzymywanie płatności za faktury – pozwala włączyć opcję płatności online za fakturę dostępną dla użytkownika bezpośrednio ze strony z udostępnioną fakturą.

Płatności realizowane są za pośrednictwem wtyczki sleekStore – wtyczka ta musi być skonfigurowana i włączona.

Ustawienia faktur

Pozwala na zdefiniowanie danych wykorzystywanych przy wystawianiu faktur.

Format numeracji

Pozwala zdefiniować format numeracji faktur oraz ustawić liczniki numeracji na określone wartości.

Zaawansowane

Konfiguracja mailera

Tryb testowy – Pozwala na włączenie trybu w którym wszystkie wiadomości e-mail wysyłane z modułu przekierowywane są na określony adres e-mail.

Uwaga! W trybie testowym wiadomości nie są wysyłane do docelowych adresatów.

Konfiguracja SMTP – Pozwala na skonfigurowanie sposobu wysyłania wiadomości e-mail z modułu Invo za pomocą zewnętrznego serwera SMTP.